Extra introdag

Ook Olympus organiseert een activiteit voor de nieuwe eerstejaars bètastudenten en wel tijdens de tweede week van de introductie. Dit is een mogelijkheid voor studenten om kennis te maken met Olympus, maar natuurlijk vooral om een leuk dagdeel te hebben!