Technicie

De technicie beheert Marietje-noord en Marietje-zuid en zorgen er voor dat jij altijd kan genieten van heerlijke muziek in de kantines.

Samenstelling

  • Gerdriaan Mulder
  • Daan Sprenkels
  • Thijs Miedema
  • Jim Driessen