Wat is de FSR?

De Facultaire Studentenraad (FSR) vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit FNWI. Daarvoor overlegt ze ongeveer eens in de zes weken met het faculteitsbestuur en de medezeggenschap van het faculteitspersoneel (de facultaire onderdeelcommissie, OC) in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Tijdens die vergaderingen heeft de FSR op een aantal punten advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de FSR een stem bij de goedkeuring van de onderwijs- en examenregelingen en bij de doorvoering van belangrijke veranderingen op de faculteit, zoals benoemingen van hoogleraren en de invoering van minoren dit jaar. Het faculteitsbestuur mag dus pas besluiten nemen nadat de FSR om advies of instemming is gevraagd. Ook mag de FSR zelf voorstellen doen.

Wie zijn de FSR?

De FSR 2016/2017 bestaat uit:

  • Jan Martens (voorzitter)
  • Rachel Mijdam (vice-voorzitter)
  • Luc van Keulen (secretaris)
  • Beate Stevens (Algemeen lid)
  • Ahmed Avci (Algemeen lid)
  • Stijn van Uffelen (Algemeen lid)

En de assessor?

Voor het collegejaar 2016/2017 is David de Jong de assessor op de FNWI. De FSR werkt veel samen met de facultaire assessor. De facultaire assessor is een student die bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur aanwezig is. Ook plant, organiseert en zit de assessor meerdere overleggen tussen de verschillende studentenafvaardigingen voor. Daarnaast woont hij de vergaderingen van de OBC bij en is hij bij het overleg tussen studentenverenigingen en de decaan. Ook is hij aanwezig bij FSR vergaderingen. Verder vertegenwoordigt hij vaker de studenten naar buiten toe. Zo overlegt de assessor onder andere met assessoren van andere faculteiten, en luncht hij met de rector.

Meer informatie?

Meer informatie over de FSR kun je vinden op www.ru.nl/fnwi/fsr, of stuur een mailtje naar . Als je interesse hebt ik een jaar actief meedoen in de FSR kan ook naar dit adres worden gemaild.