Kantines

Olympus beheert de twee studentenkantines in de HG01-gang van het Huygensgebouw.

Reserveren

Leden van Olympus kunnen deze kantines reserveren. Een reservering dient minimaal drie weken van tevoren te worden doorgegeven. Je kan reserveren via het bestelformulier of via email ().

Het faculteitsbestuur heeft bij Olympus aangegeven liever geen externen in de kantines te ontvangen. Het beleid van Olympus is daarom dan ook om geen reserveringen aan externen te verstrekken, met de uitzondering van organisaties die een directe band met Olympus hebben zoals Cultuur op de Campus.

Noordkantine

Zuidkantine