Senate

The senate gives advice to the board of Olympus. To become a member of the senate, you would have had been a member of the board sometime. You can reach them at olympussenaat@science.ru.nl.

Members

  • Nienke Wessel (Thalia)
  • Barend Mijzen (BeeVee)
  • Merijn Schutgens (BeeVee)
  • Thomas Meeusen (Marie Curie)
  • Sietske Dijkstra (BeeVee)
  • Sander van Akkeren (BeeVee)
  • Lucas Baakman (BeeVee)
  • Douwe Hoekstra (Desda)