Bestuursfuncties

Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de bestuursvergadering. Hij of zij controleert of taken binnen het bestuur goed worden uitgevoerd en zal mensen aansporen indien dit nodig is.

Secretaris De secretaris maakt notulen van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. Het in de gaten houden van de communicatie van en naar anderen behoort ook tot het takenpakket van de secretaris.

Penningmeester Algemeen De penningmeester algemeen draagt zorg voor het bijhouden van alle financiën die niet bij de studentenkantines horen. Het maken van een begroting en het betalen van rekeningen horen bijvoorbeeld bij zijn of haar bezigheden.

Penningmeester Voorraad De penningmeester voorraad zorgt ervoor dat de financiën van de studentenkantines worden bijgehouden. Hij of zij regelt inkopen bij de groothandel en trekt aan de bel wanneer er producten verdwijnen.

Commissaris Facultaire Aangelegenheden De commissaris facultaire aangelegenheden onderhoudt het contact tussen Olympus en de de faculteit. Hiervoor is hij of zij aanwezig bij enkele overleggen met de faculteit, studieverenigingen en andere instanties. Daarnaast is hij het primaire aanspreekpunt voor problemen in en rond de kantine.

Commissaris Activiteiten De commissaris activiteiten is verantwoordelijke voor het organiseren van diverse evenementen door het jaar heen. Hij of zij is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van onder andere het BeestFeest, Olympus Presents en de Filmnacht.