BeestFeest (de geschiedenis)

Van 1990 tot 1996

Na exact vijf jaar werd het voor ons, Mark van Kempen en ondergetekende, tijd om afscheid te nemen van wat intussen zo ongeveer ons ‘eigen kindje’ was geworden, het BeestFeest! Een goed moment dus om de hele geschiedenis van dit feest eens op een rijtje te zetten, omdat wij ongeveer de enigen zijn die nog weten hoe alles begon. Vanaf oktober 1990 werden er ook al bètafeesten gegeven, maar deze waren nooit een succes. Ikzelf had er vlak voor de zomervakantie zelf een mee georganiseerd. Dat feest werd in Diogones gehouden. Ook BeeVee deed nog mee. Die avond kwamen er ongeveer 50 mensen kijken…Reden voor de BeeVee om met deze gezamenlijke feesten te stoppen; hun eigen feesten liepen toen veel beter. Tijdens de evaluatie van dat feest is afgesproken om net na het begin van het nieuwe academisch jaar nog een feest te organiseren. Tijdens het overleg over dat feest wilde een deel van de commissie een feest organiseren in café de Fiets, want ‘de opkomst zal toch wel laag zijn, dan kunnen we beter een niet te grote locatie uitzoeken.’ Wij hebben die cie-leden toen kunnen overtuigen dat we het een keer groots moesten aanpakken, om te testen of een bèta-feest echt geen kans van slagen heeft. De locatie die toen meteen bij ons opkwam was (natuurlijk) Doornroosje. Op 4 oktober was de grote zaal vrij. Toen moesten we nog een naam bedenken…, BeestFeest! was toen een logische keuze. Een student van Thalia heeft de allereerste poster ontworpen. Gelukkig was de opkomst op 4 oktober vrij behoorlijk, zo’n 350 studenten kwamen kijken. De commissie was tevreden. Daarom werd besloten om nog een feest te organiseren in Doornroosje. Op 28 februari was het weer zover. Dit keer kwamen er al wat meer mensen op ons af. Maar toen kwamen de problemen met BeeVee. Plots was er voor BeeVee een grote concurrent bij gekomen. Bovendien begonnen hun eigen feesten minder goed te lopen. En daar kwam ook nog bij dat de naam BeestFeest veel lijkt op BeeVee Feest, zeker fonetisch gezien. Bestuursleden van BeeVee kwamen echter pas na het tweede Beest Feest bij ons klagen over deze problemen. Omdat de BeestFeest cie het eigen feest wilde continueren, kon er geen sprake zijn van een naamsverandering. De problemen tussen de cie en BeeVee werden toen (helaas) niet opgelost. Van beide kanten waren er mensen (die ik gelukkig niet ken) die toen elkaars posters verwijderden. Gelukkig is een jaar later de verstandhouding verbeterd, hetgeen resulteerde in een goed overleg. Het BeestFeest tijdens de introductie was altijd op de eerste dinsdag. Dat is al zo vanaf augustus 1991, het tweede jaar van het Feest. In 1991 was dat op 20 augustus. De dinsdag is een ‘gouden zet’ geweest. Alle eerstejaars weten dan intussen wat de introductie inhoudt, er is slaapplaats geregeld en de meesten komen nu al enigszins ‘los’. Dit feest was erg succesvol; een ongekende drukte. Een formule die we vijf jaar lang hebben gehanteerd was dat er vier weken na de introductie al weer een Beest Feest werd georganiseerd. Zo waren wij steeds de eerste van een reeks feesten die in die periode gegeven werden. In deze periode werden we min of meer gesponsord door Springlevend. De eigenaar van deze platenzaak heeft ons 10 tot 15 T-shirts gegeven met daarop zijn naam en de naam van ons feest. Deze shirts waren nodig voor de herkenbaarheid van het barpersoneel. In de loop van 1991 werd het steeds drukker en was het ook handig voor de glazenhalers om herkenbaar te zijn. Dit i.v.m. het ‘gemak’ bij het glazenhalen en vanwege de veiligheid als er iets zou gebeuren in de zaal. Daarom is later besloten T-shirts te laten bedrukken. In dit academisch jaar werden na oktober nog twee BeestFeesten georganiseerd: op 13 februari en op 29 april. Voor de introductie dat jaar zijn we overgestapt van bonnen op munten. Dit was voor ons minder werk en lagere kosten (de gedrukte bonnen werden soms met de hand geperforeerd…). Naar de bezoekers was dit een service, omdat de munten steeds het volgende BeestFeest ook geldig zouden zijn. In de loop der jaren zijn ook Doornroosje en de BeeVee met munten gaan werken. Voor het jaar ’92-’93 hadden we een nieuwe poster ontworpen, gebaseerd op de allereerste BeestFeest poster en de logo’s van de verenigingen en van Doornroosje. Nadat deze posters waren opgehangen hebben we nog een extra ‘plakronde’ gehouden, omdat er al zoveel posters waren weggehaald. Een soort collectors-item dus. Dit jaar is het jaar van de grote doorbraak geworden. De introductie sloeg al alle records, wat betreft de omzet: er ging meer dan 1100 liter bier doorheen, een record waarmee we de BeeVee- en psychologen feesten ver achter ons lieten! Na de intro waren er nog feesten op 1 oktober, 11 februari en op 6 mei. De Feesten werden erg goed bezocht en de naam was definitief gevestigd tot ver buiten Nijmegen. Het jaar ’93-’94 werd, zoals we eigenlijk al voor zagen bijzonder goed bezocht. Elk feest, ook na de introductie , leverde absurde aantallen op wat betreft drankomzet en het aantal bezoekers. 1000 tot 1300 liter bier was heel normaal. Een feest raakte het bier zelfs op. Gelukkig had Doornroosje nog wat kratjes bier in de kelder staan… Dat jaar zijn er vijf feesten gegeven: intro eind september, december, februari en april. Intussen was ik al afgestudeerd, maar afscheid nemen van het BeestFeest ging niet zomaar: ten eerste had ik er nog wel zin in en ten tweede was er niemand die me op wilde of kon volgen. Op dit moment, november 1995, kunnen we stellen, dat het Beest Feest het best lopende studentenfeest van Nijmegen is en misschien wel het beste dat er ooit geweest is. Het afgelopen jaar ’94-’95 hebben we zeven BeestFeesten georganiseerd. Dat is buiten de vakanties om, bijna iedere maand een feest. En toch was het elk feest druk en stond men om 21:30 al te dringen voor de deur om naar binnen te mogen. Ook 1,5 tot 2 uur in de rij staan is geen probleem voor velen. Daar krijg je toch kippenvel van… Intussen hebben wij, Mark Kempen en Mark Daalderop, officieel afscheid genomen van ‘ons’ feest. De organisatie ligt nu helemaal in handen van de nieuwe enthousiaste commissie-leden. Ze doen het altijd anders en in je eigen ogen misschien wel verkeerd (meestal ten onrechte). Toch denk ik dat de continuïteit wel gewaarborgd is. Helemaal los zijn we nog niet van het feest, want in december verzorgen wij twee de muziek en wie weet daarna ook nog wel!

Dit verslag is geschreven door Mark Daalderop en oorspronkelijk verschenen in de ‘Volgens Bartjens’ van december 1995.