Kasco

De kascontrolecommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de boekhouding van zowel de penningmeester algemeen als de penningmeester voorraad en brengt op de ALV verslag uit van haar vindingen. De kascontrolecommissie wordt jaarlijks door de ALV benoemd.

Leden

  • Krista Estrada Derks (BeeVee)
  • Douwe Hoekstra (Desda)

Contact