Technicie

De Technicie beheert Marietje-noord en Marietje-zuid en zorgen er voor dat jij altijd kan genieten van heerlijke muziek in de kantines.

Samenstelling

  • Daan Sprenkels
  • Gerdriaan Mulder
  • Jim Driessen
  • Olaf Slomp
  • Thijs Miedema