Voorraadcommissie

De voorraadcommissie regelt de bevoorrading en een deel van het onderhoud van de kantines. Hun website is voorraadcie.nl.

Samenstelling

 • Rian Aarts (Desda, hoofd)
 • Jim Driessen (Thalia)
 • Kas Houthuijs (Leonardo)
 • Thijs Miedema (Marie Curie)
 • Gerdriaan Mulder (Thalia)
 • Roel Peeters (Marie Curie)
 • Olaf Slomp (Marie Curie)
 • Daan Sprenkels (Marie Curie)
 • Jules van Vlaenderen (Sigma)
 • Willem Boumans (Thalia)
 • Inge van Rens (Marie Curie)
 • Sjors Clabbers (Thalia)
 • Nienke Wessel (Thalia)
 • Bart Zonneveld (Marie Curie)
 • Jeroen Droog
 • Jesse van Son (Thalia)
 • Roy Hendricks (Desda)

Contact

Neem contact op met de voorraadcommissie via  of gaaf@science.ru.nl.