WWWcie

De websitecommissie zorgt voor het goed functioneren van de website van Olympus. Werkt er iets niet? Of zou je iets toegevoegd willen zien? Neem dan contact op met de commissie!

Samenstelling

  • Job Doesburg (Thalia, <header>)
  • Lars van Rhijn (Thalia, <body>)
  • Marthijn van den Nieuwenhuizen (Thalia, <footer>)
  • Gijs Hendriksen (Thalia, <meta>)

Contact

Neem contact op met de websitecommissie via .